Nieuws
nov 2, 2011

ICT magazine publiceert een artikel van Quality Utd, onderdeel van Paphos Group, over het verkrijgen van grip en controle op security.

okt 31, 2011
Wij zijn heel trots! De Paphos group, waarvan ITGo onderdeel is, heeft de begeerde FD Gazellen Award 2011 gewonnen.

Partners
Quick Maturity Scan
  • Is IT facilitair aan uw Business? Of andersom?
  • Heeft u de grip en controle om te kunnen sturen?
  • Weet u of IT werkelijk bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen?
  • Wilt u een betere onderbouwing voor uw business cases?
  • Wilt u inzicht in de kloof tussen uw business en IT organisatie?


ITGo Quick Maturity Scan
Met behulp van de Quick Maturity Scan stelt u de beleving van IT binnen uw organisatie vast vanuit verschillende invalshoeken.

Gebaseerd op het principe van de Capability Maturity Model (CMM), doen wij een objectieve  benchmarktest op de volwassenheid van de IT Governance binnen uw organisatie en verschaffen u hiermee een glasheldere analyse van de kloof tussen uw business- en IT organisatie. Dit inzicht is één van de voorwaarden om grip en controle te krijgen op uw organisatie, want zonder kunt u niet sturen.

Het gaat er niet om hoe U denkt dat het gaat, maar om hoe de andere kant denkt dat het gaat. Het verschil in de perceptie die er tussen de business en IT bestaat, is een leermoment voor uw organisatie. Daar vanuit kunt u samen doelstellingen gaan formuleren en realiseren.

Thema's en vragen
Aan de hand van vaste en specifiek op uw organisatie afgestemde vragen brengen wij de voor u relevante thema's in kaart. Enkele thema’s kunnen zijn:
• Welke lopende IT projecten zijn er op dit moment?
• Welke IT projecten hebben de meeste impact op de business?
• Hoe bereikt u klanttevredenheid (bij de business)?
• Vindt het managen van IT activiteiten plaats op basis van een model? En zo ja, op welk niveau?
• Hoe bereikt u een hoger niveau van alignment tussen business en IT.

Inspanning
• Het hele proces van de Scan kent een doorlooptijd van maximaal vier weken
• De Scan wordt gebruikt als benchmark tool
• De totale inspanning aan uw kant bedraagt maximaal 3 FTE dagen.

Resultaat
De Quick Maturity Scan levert concrete eindproducten en resultaten op:

• De inrichting van een werkwijze, die stuurt op business tevredenheid
• Proactieve beheerdermentaliteit (voorkomen i.p.v. genezen)
• Een dashboard met IT management informatie
• Koppeling van de bedrijfsprogramma´s aan het strategische IT plan
• Een goede relatie tussen IT deliverables en de impact ervan voor de business.

Met de uitvoering van ons advies zorgt u voor grip en controle op uw organisatie. Die grip en controle nodig voor het maken van gefundeerde keuzes en het  sturen van uw organisatie.

Bij de implementatie en verankering van optimaal IT bestuur in uw organisatie zijn wij u graag van dienst.

Informeer bij een van onze accountmanagers hoe en wanneer we met onze Quick Maturity Scan de knelpunten binnen uw IT organisatie kunnen verhelderen.


Scroll to Top