Nieuws
nov 2, 2011

ICT magazine publiceert een artikel van Quality Utd, onderdeel van Paphos Group, over het verkrijgen van grip en controle op security.

okt 31, 2011
Wij zijn heel trots! De Paphos group, waarvan ITGo onderdeel is, heeft de begeerde FD Gazellen Award 2011 gewonnen.

Partners
Overzicht van klanten
ITGo levert IT Governance producten en diensten aan uiteenlopende klanten in diverse markten. IT Governance is als strategisch onderwerp in toenemende mate te vinden op de agenda van directies. ITGo is op dit moment actief bij de volgende opdrachtgevers: 


Inrichting van Service Management voor Internet Banking en Private Clients en het borgen van Ketenregie met behulp van ITGo´s Best Practice ITcide

Inrichting van de regie en controle op het IT budget voor het CIO office. Tevens heeft ITGo de inrichting van een Program en Portfolio dashboard voor haar rekening genomen. Daarnaast heeft ITGo de verantwoordelijkheid voor het inrichten van een Quality managemnt beleid.

Opzetten van een executive IT portfolio overzicht en de begeleiding van de overdracht van beheer naar Tata Consulting Services (TCS)

Verzorgen van grip en controle op de Axa demand organisatie

Inrichting van een Quality Management structuur met behulp van de HP produkten Quality Center en Quick Test Professional

Opzetten van en Program en Portfolio structuur en het trainen van de gebruikers. Inrichting van de PPM structuur is volbracht met de ITGo Best Practice ITalign

Vertaling en de implementatie van IT Governance wereldwijd en de borging naar de Corporate Governance kaders.

Begeleiding van de nieuw op te zetten Service Management structuur.

Inrichting van een Quality Management structuur met behulp van de HP produkten Quality Center en Quick Test Professional

Samenwerking op het leveren van expertise op het gebied van IT Governance, Service Management en Testing

Inrichting van een Quality Management structuur met behulp van de HP produkten Quality Center en Loadrunner

Ondersteuning bij het opbouwen van de regie en controle over Quality Management en de levering van test expertise

Inrichting van Service Management vanuit ITILv3 model. Daarnaast hebben wij organisatie trainingen verzorgd.

Strategische sessies met het management om de theoretische doelstellingen om te zetten in een praktisch plan-van-aanpak. Consultancy services om de uitvoering te borgen

Op zetten van een architecten board binnen het CIO office om de standaarden te borgen en daarmee de cost of service te verlagen

Het volledig inrichten en centraliseren van de testorganisatie, Alignment IT Lifecycle en verscheidene Business organisatie onderdelen, Optimalisatie IT lifecycle vanuit kwaliteits/test oogpunt (QA), Coaching gehele organisatie (QA gericht), Evalueren met behulp van de « Quality Maturity Scan

Advisering en gedeeltelijke uitvoering van de inrichting van een CIO dashboard met als doel lifecylce grip en controle te verkrijgen op de eigen IT aktiviteiten.

Levering van kennis en kunde voor het structureel verkrijgen van inzichten waarop risico´s van (IT) beslissing inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

Training van HP consultants op basis van de IT Governance boodschap. Daarnaast verzorgt ITGo diversen IT diensten zoals Solution Architectuur voor de HP BTO propositie

Levering van Service Management expertise ter ondersteuning van de sourcing contracten met de klant van IBM

Inrichting van Quality Management met behulp van HP tooling zoals QTP en Loadrunner. Tevens betrokken bij de opzet van Project en Portfolio structuur voor het management van ICTRO op basis van ITGo Best Practices

Levering van testexpertise voor de functionele applicatie kwaliteits controle.

Begeleiding van het ING Service Delivery Program (SDP) en de structurering van de ITILv3 processen. ITGo heeft training verzorgd voor 800 medewerkers van ING die aktief zijn in het SDP programma. Daarnaast levering van testexpertise

Stroomlijnen van de IT organisatie door middel van interviews resulterend in een plan-van-aanpak. Resultaat is dat de IT dienstverlening met een lagere kosten structuur een hogere kwaliteit kent.

Opzetten van een Portfolio structuur voor het CIO office en het trainen van de gebruikers.

Inrichting van Quality Management met behulp van HP tooling en het verzorgen van trainingen voor de gebruikers van de tooling.

Op basis van standaard ITILv3 de inrichting en borging van de operationele en strategische processen binnen een nieuw datacenter. Daarnaast de opzet en bemanning van het Change Management office

Ondersteuning van de Quality Management structuur van Objective Lune en de training van de gebruikers.

Verzorgen van trainingen naar de IT medewerkers van PGGM met als doel om het gedrag dat vooral op processen is gericht om te buigen naar klantgericht werken.

Consultancy services en trainingen voor de Service Management organisatie met ITILv3 als framework gekoppeld aan de ITcide Best Practices van ITGo.

Ondersteuning in de uitrol van HP Service Management 7.0 en de rationalisatie van de bijbehorende processen.

Advisering en uitvoering van de controle op de schaalbaarheid van oplossingen. De schaalbaarheid wordt getest met behulp van Loadrunner van HP.

Levering van performance management intelligentie om tuning van IT ketens te optimaliseren. Daarnaast levering van Best Practices om van Business requirements tot IT requirements te geraken.

Inrichting van Service Management en de borging van activiteiten om het ISO 9002 certificaat te behalen

Het volledig inrichten van de ITIL processen binnen de afdeling Systeem Realisatie Omgevingen ten behoeve van applicatieve ontwikkel-, test- en acceptatietrajecten en het ‘productie-like’ aanbieden van ketens- en/of deelketens die daarvoor benodigd zijn.

Levering van deskundigheid om grip en controle te krijgen over de continuïteit van de IT dienstverlening.

Via een “game” formule er gebouwd aan de verbeterde samenwerking van IT collega´s onderling.

Verzorging van trainingen om de Service Management organisatie professioneel te kunnen laten acteren naar de Business. KPI´s staan nu centraal bij de beoordeling van de kwaliteit van de dienstverlening

Inrichting van een CIO office op basis van de Best Practices, ITalign, van ITGo

Inrichting van een Program en Portfolio dashboard t.b.v. de sturing van wereldwijde projecten.

Levering van testexpertise voor de uitvoering van Load –en Performance testen met behulp van Loadrunner en de ITqual Best Practices van van ITGo

Levering van kennis en produkten rondom geautomatiseerd regressie testen en de testcoördinatie rondom Quality Management

Bij het onderdeel Vialis de inrichting en borging van de ITGo Best practice ITqual in het Quality Center product van HP

Leveren van expertise om de Service Management organisatie klant gerichter te laten werken. Daarnaast de invoering van ITILv3 gericht werken.

Levering van expertise en HP technologie om risico´s in de testing fase van een project vroegtijdig te kunnen identificeren.

Inzetten van testexpertise om de testing organisatie naar een hoger maturity niveau te helpen.


Voor meer informatie over IT Governance en hoe IT werkelijk aan uw bedrijfsdoelstellingen kan bijdragen, kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze accountmanagers.
Scroll to Top